הוראות שימוש בקשת חיצונית

הוראות שימוש בקשת חיצונית

זה עתה נמסרה לך קשת חיצונית. בדף זה נמצאות הוראות חשובות הנוגעות להרכבת הקשת החיצונית. נא להקדיש מספר דקות לצורך קריאת דף זה. הקשת החיצונית מותאמת בעזרת קשת פנימית אל הטבעות המודבקות לשיניים האחוריות. אל הקשת החיצונית מתוח גומי מאחורי הראש ו/ או על הראש.

           יש להוציא את הקשת החיצונית מהפה רק לאחר שחרור הגומי/ות. בשום מקרה אין להוציא את הקשת מבלי לשחרר           קודם את הגומיות. הוצאת הקשת בניגוד להוראה זו עלולה להביא לקפיצת הקשת חזרה לתוך הפה או לאזור אחר  בפָנים ובכך להוות סכנה לשלמות השיניים, רקמות הפה ואפילו תתכן , חס וחלילה, פגיעה בעיניים שעלולה להסתיים בעיוורון.

         ביומיים / שלושה הראשונים צפויה רגישות בשיניים האחוריות עליהם מורכבת הקשת החיצונית. תופעה זו תקינה.

         יש להמשיך להרכיב את הקשת, והרגישות תחלוף מעצמה. במידת הצורך אפשר לקחת כדור לשיכוך כאב 

(כגון: אקמול וכו').

         יש להרכיב את הקשת החיצונית בכל שעות היממה (אלא אם כן צוין אחרת בעת מסירת הקשת), למעט בזמן צחצוח                השיניים, המקלחת וכן כל פעילות ספורטיבית (כגון: שיעור התעמלות, חוגי ספורט, כדורסל, כדורגל).  במהלך פעילות מסוג זה עלולה הקשת החיצונית להיתקל או להיתפס בחבר/ה או בחפץ אחר ולגרום לפגיעה כפי שמתואר בפסקה הקודמת.

         במידה והקשת משתחררת מעצמה בזמן הזזת הראש, או תוך כדי שינה, או שמתרופפת  אחת הטבעות המודבקות על              השיניים האחוריות יש להפסיק את הרכבת הקשת החיצונית וליצור קשר עם המרפאה בהקדם האפשרי.

הקפדה על הוראות פשוטות אלו יאפשרו טיפול מוצלח , ללא פגיעות מיותרות.